برگ ارائه پیشنهاد

  • لطفاً به تمامی سولات پاسخ داده و در پایان بر روی گزینه ثبت فرم کلیک نمایید تا کد رهگیری برای شما صادر شود.
  • ورود اطلاعات برای تمام سوالات الزامی می باشد.
  • پیشنهاد شما توسط کارشناسان مربوطه بررسی شده و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد.

الف: مشخصات پیشنهاد دهنده:

: :
: :
: :
: (سال) :
: :

ب) اطلاعات مربوط به پیشنهاد:

شرح مشکل: در حال حاضر چه مشکلی وجود دارد که شما برای رفع آن پیشنهادتان را مطرح کرده اید، لطفاً در چند سطر اشکالات وضع موجود را بیان فرمائید.

شرح پیشنهاد:

پیشنهاد شما چیست؟ مشخصاً بیان فرمائید این پیشنهاد چگونه شرایط موجود را بهبود می بخشد یا منافعی را متوجه جامعه کاری موردنظر شما می سازد. محاسن روش مطلوب پیشنهادی چیست و ساز و کار اجرایی آن کدام است؟

مزایای پیشنهاد: (هر کدام را علامت می زنید در قسمت توضیحات مزایای پیشنهاد توضیح بفرمائید.)

برآورد بار مالی :

برآورد بار مالی ناشی از اجرای پیشنهاد شما چقدر است لطفاً تخمین بزنید: (ریال)

دایره شمول برخورداری از اجرای این پیشنهاد:

* :

بازگشت