English |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی

کنگره دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - . فرم ثبت نام متقاضیان (تکمیل موارد ستاره دار * اجباری میباشد)

توجه : در صورت عدم مشاهده صحیح فرم حتما از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید . همچنین آخرین نسخه نرم افزار Flash Player مربوط به فایر فاکس را نصب کنید.

* :
* :
* :
* : مرد زن
* :
* :
* :
* :
* :
: نمی باشم  می باشم

* :