• جهت استفاده از سامانه میبایست حداقل از مرورگر Internet Explorer نسخه 6،0 یا بالاتر و یا مرورگر FireFox نسخه 20 یا بالاتر استفاده نمایید
  • تکمیل نمودن گزینه های *دار الزامی می باشد.
  • نام فایل ارسالی به صورت لاتین و بدون فاصله باشد و حجم فایل آن بیشتر از 7 مگا بایت نباشد در ضمن نام فایل نام نویسنده اول یا مسئول باشد.
  • برای اطلاع از نتیجه ثبت نام خود اینجا کلیک کنید

سامانه ثبت مقالات چاپ شده

بخش اول: نویسندگان مقاله

* :
* :
* :
* :
* :
* : تاریخ را به صورت کامل وارد نمایید - مثال 1360/01/01
* :
* :
* :
* : مشمول مالیات       معاف
* :
* :
: با علامت - از هم جدا شوند
:
:
:

بخش دوم: اطلاعات مربوط به مقاله

* :
* :
* :
* : تاریخ را به صورت کامل وارد نمایید - مثال 1360/01/01
* :
:
* : طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
کارشناسی ارشد (پایان نامه)
دکتری عمومی (پایان نامه)
دکتری تخصصی و فوق تخصصی (پایان نامه)
P.H.D
سایر
:

بخش سوم: اطلاعات مربوط به شماره حساب بانکی و تماس

:
:
: مثال: yourmail@domainname
* :
* :
انصرف